Disclaimer

Site-eigenaar

COOPENOIX
75, avenue van de Noix de Grenoble
P.O. BOX 42
38470 Vinay
Frankrijk
Tel. 33 (0) 4 76 36 80 33
Fax 33 0 (4) 76 36 63 69
contact@coopenoix.com

Directeur publicatie: de heer Yves Renn
Webmaster deel publiek: Ms. Christine Bonnet
Webmaster deel produceren noten: Ms. Clémence Bazus

Site réalisé par Couleur Locale.
Administration du site par ZEDD http://www.zedd.fr

Hosting: OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

1. definities

Auteur : iedere natuurlijke persoon die de elementen aanwezig op deze site, met inbegrip van de auteurs van de teksten, grafisch ontwerpers, model makers en ontwerpers van de boom gemaakt.
Browser : clientsoftware verbinding maken met de web-sites.
Site : Alle van de middelen onder het domein coopenoix.com
Gebruiker : Bezoeker van deze Site en haar informatie-consument.

2. recht van databases

2.1 volledigheid van de website wordt gedefinieerd als een databank in de zin van richtlijn van 11 maart 1996 en de omzetting daarvan in Frans recht in de Akte van 1 juli 1998 (art.) L.341 - 1 e.v.). Als zodanig maakt gebruik van COOPENOIX uitsluitend gemachtigd en toegang gedefinieerd in lid 3 copyright hieronder.

2.2 gebruik of de winning van elementen van de Site niet gemachtigd door COOPENOIX is onwettig en strafrechtelijk gesanctioneerd door het delict van valsemunterij hieronder genoemde.

3 auteursrecht

3.1 alle elementen van de site, met inbegrip van: afbeeldingen, wallpapers, afbeeldingen, diagrammen, logo's, identificeren elementen, zijn ook het onderwerp van een intellectuele eigendom recht van COOPENOIX met betrekking tot het auteursrecht op deze objecten of op de site als een werk van de auteur of als een database.

3.2 alle teksten gereproduceerd op de site zijn het eigendom van hun auteurs. Het gebruik van deze wordt uitgevoerd onder de gebruikelijke voorwaarden van auteursrecht, zoals gedefinieerd door de code van de Franse intellectuele eigendom, en internationale overeenkomsten worden nageleefd.

3.3 toegelaten gebruik van de teksten op deze Site zijn als volgt:
-Reproductie strikt voorbehouden voor privé-gebruik van de kopiist en niet bestemd voor collectief gebruik.
-Reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging ten behoeve van professionele informatie over niet-digitale media, onder de uitdrukkelijke voorwaarde niet wijzigen van werken en de bron (deze Site) en de auteurs vermelden.
-Korte citaten: zijn wettige korte citaten van de teksten die aanwezig zijn op de Site in de mate dat ze worden geïntegreerd in een nieuw werk op de voorwaarde van het niet veranderen van de geciteerde werken van formeel vaststellen van de zones (offertes door offerte of kenmerkende typografie) en melding van de bron (deze Site) en de auteurs.

3.4 andere uitbuiting van de teksten die aanwezig zijn op de Site, met inbegrip van herpublicatie op andere sites, Internet of intranet neemt de COOPENOIX overeenkomst en de betrokken auteurs.

3.5 eventuele uitbuiting, zelfs op een persoonlijke basis, van het geheel of een substantieel deel van de site wordt ervan uitgegaan dat de COOPENOIX-overeenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de kunst. L.342 - 1 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

3.6 die elke overtreding van de regels van het auteursrecht of databankenrecht te strafrechtelijke sancties met betrekking tot het delict dreigt van valsemunterij, zonder afbreuk te doen aan alle vorderingen tot schadevergoeding van de kant van de houders van rechten.

4 wet van handelsmerken

Alle handelsmerken vermeld op deze website behoren aan COOPENOIX of aan organisaties die hebben ingediend en alleen voor identificatie worden vermeld.

5. Liens hypertextes vers ce site

Elke installatie van hyperlinks naar een pagina's van deze site is gratis, mits ze openen in een nieuw venster en worden gepresenteerd in een ondubbelzinnige wijze te vermijden:
-elk risico van verwarring tussen de vermelding van de site en deze Site;
-evenals inzending tendentieuze, of in strijd met de geldende wetgeving.

6. Données nominatives – Déclaration à la CNIL

8.1 bestemming van verzamelde informatie: overeenkomstig art. 27 van de wet van 6 januari 1978, als onderdeel van het abonnement op de nieuwsbrief, persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor intern gebruik: beheer van de COOPENOIX brief.

8.2 recht van toegang: de uitoefening van het recht van toegang en correctie geboden door recht kan worden uitgeoefend op het hierboven vermelde adres of per e-mail naar contact@coopenoix.com

8.3 verklaring van de site: deze Site en de verwerking van deze gegevens was het onderwerp van een regelmatige verklaring bij de CNIL onder n ° 1792580.

COOPENOIX

"De verzamelde gegevens zijn onder voorbehoud van elektronische gegevensverwerking gericht op producenten en afnemers van COOPENOIX nieuwsbrieven De ontvangers van de gegevens zijn: de commerciële dienst en technische COOPENOIX pool.

Overeenkomstig de wet "informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, u hebben recht op toegang en op verbetering van de informatie over u, die u uitoefenen kan door contact met contact@coopenoix.com

U kunt ook, voor wettige redenen, steeds verzetten tegen de verwerking van gegevens over u.

7. Responsabilité

9.1 COOPENOIX niet aansprakelijk voor materiële fouten die in materialen op de website, ondanks alle zorgvuldigheid in hun publicatie.

9.2 COOPENOIX is niet aansprakelijk voor de defecte transmissie van gegevens als gevolg van de verschillende netwerken van het Internet of onverenigbaarheden als gevolg van browser van de gebruiker.

8. Traduction

COOPENOIX biedt 6 versies van de site in het Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands. Ondanks alle zorg genomen om vertalingen, mei dat fouten blijven. Als u fouten worden opgespoord, dank u om ons te informeren door aan te geven de url van de relevante pagina op contact@coopenoix.com.
Voor andere talen geeft COOPENOIX de link naar de applicatie Google vertaling service waarvoor COOPENOIx kan niet het functioneren garanderen.

11 technische aanbevelingen

Alle COOPENOIX inspanningen de neiging naar de grotere compatibiliteit van de toegang tot haar site op de meest voorkomende interfaces en meest gebruikte browsers, met inbegrip van smartphones en Tablet PC's. Het kan zijn dat ondanks alle zorg die wij in de ontwikkeling, bepaalde configuraties niet zijn getest. Als u ondervindt problemen bij de toegang tot de site, dank u contact met ons met vermelding van het type van gebruikte materialen, computer, scherm, browser (versie) op contact@coopenoix.com