Kwaliteit en certificering

De hoge kwaliteitsnormen van de coöperatie

Een streng kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is een belangrijk concurrentievoordeel voor COOPENOIX. De IFS certificering (verkregen sinds eind 2007 voor gedroogde noten in de dop en sinds 2010 voor de walnotenkernen), vormt de kroon op het werk van de coöperatie om de kwaliteit stelselmatig te verbeteren.
IFS CERTIFICERING:

ifs-logo-IF

De organisatie die de kwaliteitsinspanningen beoordeelt, verlangt de invoering van talrijke procedures om de productieprocessen en de kwaliteit van de producten op ieder moment te kunnen controleren. De kwaliteitscontroles omvatten alle processen tussen het moment van ontvangst van de walnoten van de telers, tot en met de aflevering van de eindproducten bij de klanten. Deze aanpak is gebaseerd op continue verbetering in alle stadia van de productieprocessen en vereist de participatie en betrokkenheid van alle medewerkers. De certificeringsprocedures worden jaarlijks opnieuw doorlopen tijdens een audit die door een onafhankelijke instantie wordt uitgevoerd.

PRODUCTCONTROLES:
.
BEOORDELING VAN DE NOTEN EN KERNEN:

De eerste stap in de richting van het productiecircuit van de coöperatie, is de beoordeling van de walnoten die de telers aanleveren.

In aanwezigheid van de producent wordt elke ontvangen partij gecontroleerd om de classificatie te bepalen, en daarmee ook om de route binnen de coöperatie vast te leggen.

De volgende criteria worden geanalyseerd:

NOTEN
WALNOTENKERNEN
 • De verscheidenheid
 • Het kaliber (doorsnede)
 • Kleur van de dop
 • Afvalgraad = percentage met gebreken aan de dop; percentage met gebreken in de kern
 • Vochtigheidsgraad
 • De kleur van de kernen
 • Kleur (wit, olieachtig, gemengd)
 • De vorm (helften of gebroken stukken)
 • De kwaliteit van de kernen
 • Vochtigheidsgraad
 • Eventuele vervuiling door dopscherven

De producenten worden aan de hand van bovenstaande criteria betaald, waarbij iedere aangeleverde partij afzonderlijk wordt beoordeeld.

CERTIFICERING VAN DE TECHNISCHE STAF

De coöperatie heeft een staf van twee landbouwdeskundigen die de walnotentelers adviseren rond plantkundige vraagstukken bij het aanplanten en onderhouden van boomgaarden.

Dit brengt met zich mee dat deze staf moet worden gecertificeerd volgens de PHYTOCONSEIL normen.

De twee deskundigen zijn opgeleid om hun individuele certificaat te verkrijgen en de coöperatie zelf is sinds 2013 gecertificeerd.

Deze certificering heeft tot doel de adviezen die de landbouwdeskundigen aan de walnotentelers geven en de plantkundige behandelingen die zij uitvoeren, op kwaliteit te kunnen controleren.

BIOLOGISCHE CERTIFICERING

100128_EU_Biologo_Green_I_StP

De fabriek van de coöperatie is ook gecertificeerd voor biologische landbouw. Dit betekent dat ook noten en kernen van biologische teelt in ontvangst en verwerkt mogen worden en dat de biologische telers op een gegarandeerd individuele behandeling van hun producten kunnen rekenen.

De coöperatie wordt meermalen per jaar gecontroleerd door de Ecocert organisatie.

Bovendien heeft de coöperatie ook de Bio Zwitserland certificering, waarmee de export van haar biologische producten naar Zwitserland mogelijk is.

Certificering van producenten

COOPENOIX is verbonden met de waarden van respectvolle walnotenteelt, gericht op kwaliteit en het milieu. De aangesloten telers cultiveren hun boomgaarden met inachtneming van de milieuregels. De toepassing van deze goede praktijken, zowel bij de landbouwbedrijven als binnen het productiecentrum van de coöperatie, is een garantie voor natuurlijke en gezonde producten voor de consumenten.
GLOBAL G.A.P

Onder de leiding van de coöperatie is een groep leden betrokken bij processen voor certificering volgens GlobalG.A.P

Het betreft een verzameling van goede landbouwpraktijken, samengesteld door grote Europese distributiepartijen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • verantwoorde productie;
 • hygiëne en voedselveiligheid;
 • bescherming van het milieu;
 • sociale bescherming, veiligheid en gezondheid van de werknemers.

De agrarische bedrijven worden jaarlijks gecertificeerd na het doorlopen van een audit die door de onafhankelijk instantie Bureau Veritas wordt uitgevoerd.

P.F.I. Geïntegreerde Vruchten Productie
 • De PFI staat voor economische fruitproductie van hoge kwaliteit. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan ecologisch veilige methoden en minimalisering van de ongewenste bijwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen, om het milieu te ontzien en de voedselzekerheid te verbeteren
 • Bij de uitvoering van de PFI-aanpak zijn technici van Coopenoix betrokken, die actief hebben deelgenomen aan de opstelling van de paragraaf over Noten.
BIO

Een vijftigtal telers levert jaarlijks 300 ton gedroogde noten van biologische teelt aan het productiecentrum van COOPENOIX, dat daartoe ECOCERT gecertificeerd is.

Deze cijfers nemen ieder jaar licht toe.

Elke producent doorloopt ieder jaar een audit van een onafhankelijke certificerende instantie. Ze hebben de verplichting om hun certificaat voor de biologische teelt aan de coöperatie te overleggen.

Coop_Prod_NoixBio_Compo01