kernels aankopen in 2018

Ingesloten plaatsen en data van de collectie kernels.

COOPENOIX / CT NOIX

Tel: 04.76.36.80.33

AANKOOP KERNELS

Toetredende landen en de niet-toetreding

Vinay COOPENOIX

Jerome VEYRET

04.76.36.80.33

Maandag ochtend en donderdag ochtend

vanaf maandag 12 november, 2018

Pont de Beauvoisin

Anthony CAILLAT

07.86.60.33.69

Maandagochtend vanaf maandag 12 november, 2018
Viriville

Henry GINET

Anthony CAILLAT

Dinsdag ochtend

van dinsdag 13 november, 2018

Tullins

bij Bernard CAILLAT

06.71.38.55.12.

Woensdagochtend vanaf 14 november of op afspraak
Kut

Anthony CAILLAT

07.86.60.33.69

Zaterdagochtend vanaf 3 november 2018 op de parkeerplaats van GAMM Green (nabij Leclerc Center Pussy)